Årsmöte 27/5 2020
Utsällning i Svenljunga
Utställning om förläggargårdar på Svenljunga bibliotek
 
Under perioden 13 april till 8 maj ställer föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad ut i burspråket, på Svenljunga bibliotek. Utställningen berättar den spännande historien om väverskor, knallar och de betydelsefulla förläggargårdarna i Sjuhärad som hade stor betydelse i sjuhäradsbygdens roll som textil vagga i Sverige.
Utställningen är en del i en förstudie för ett projekt kring textilt kulturarv och arrangeras av Förläggargårdar i Sjuhärad, med stöd av Boråsregionen och Sjuhärads kommunalförbund. Missa inte detta och kom gärna med inspel, förslag och idéer - när ni besökt utställningen.

Här finns också möjlighet att köpa en minnesbok med hem….
För inspiration besök gärna hemsidan
www.forlaggargardar.se

Tid: 13 april-8 maj
Plats: Svenljunga bibliotek, burspråket
Kontaktperson: Thomas Andréen, ordförande Förläggargårdar i Sjuhärad