200 kr per person,  Bg 856-9956. Glöm inte att ange inbetalare, postadress och telefonnummer. Också mailadress om Du är osäker på om vi har den.

Betald medlemsavgift krävs för ha rösträtt på årsmötet.

Hälsningar
Kassören