Förläggargårdsdagar 2019 
Arrangeras under v 19 på en rad olika platser.
Däribland i samband med aktiviteter i Kinna,
 kring statyn väverskan, i Ännagården och 
på Förläggargården Kronäng  Lördag den 11 Maj.
Besök och kom in i en del av vara backar gårdar.
Detaljerat program är under bearbetning.