10-årsjubileumOBS!
Teaterstyckena den 12/9 kan vid regn behöva flyttas inomhus. Detta innebär platsbegränsningar, på Källäng max 20 personer. I Stationsparken flyttar vi vid regn till Kinnaborgssalen i kommunhuset, och tar in max 50 personer. För båda gäller alltså: ingen föranmälan till utomhusföreställningarna, men den som vill kunna se föreställningarna vid flytt inomhus måste ha föranmält sig till  info@forlaggargardar.se. Ange "Källäng" eller "Sanden" eller båda samt ditt namn. För båda gäller ”först till kvarn”. I övrigt anpassar vi oss efter rådande Corona-restriktioner.