ÅRSMÖTE 26/2-2024
Medborgarmöte Häggådalen - världsarv ?

Tid och plats: Rydals museum, söndagen den 17 december kl. 14—16.

 

 

Mötet syftar till att presentera projektet inför kommunens invånare där det också skall ges tillfälle för öppna frågor och även förslag. Tanken är att vi förhoppningsvis kan inspirera till ”gräv-där-du står-projekt” om Häggådalens industriella kulturarv.

 

Upplägget vid mötet 17 december är att först, i korthet, presentera projektet och att därefter öppna en panel med representanter från Marks kommun (Ulf Dahlberg, Tomas Ekberg & Johan Lundbladh), AB Ludvig Svensson (Anne Ludvigson), Borås textilmuseum (Johannes Daun), Regionen (Karin Lundberg), Borås Kommun (Ida Burén), De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening (Irene Arvidsson), Föreningen Förläggargårdar (Leif-Åke Åkesson & Bengt-Göran Johansson). Moderator professor Christer Ahlberger.

 

Inledningsvis ges paneldeltagarna tid att presentera sig själva och vad de ser för fördelar och nytta, eller problem, med projektet. En ”styrande fråga” är: Vad kan projektet ge för mervärde för medborgarna, kommunen, företagen & regionen m. fl.?

 

 

VÄLKOMNA!