Besök på Göteborgs remfabrik
Föreläsning om världsarv
Den 12 september ger Marks Föreläsningsförening en föreläsning av 
professor Christer Ahlberger om vår världsarvsansökan kl. 19.00 på Kinna 
Teater. Inträde 100 kr.
Lin i byggnadsvården
Den 19 oktober ges på Rydals Museum en föreläsning om lin som en del i 
utställningen"Lin on me". "Lin i byggnadsvården" med föreläsare från 
Nääs Centrum för Byggnadsvård. 
Tid: 17.00-18.30. Inträde 100 kr.