Bok om Förläggargårdar
Hösten 2010 släpptes en samlande bok om förläggargårdar. Den framtogs då förläggargårdarna ingick i ett projekt som Västarvet, Rydals Museum och Hushållningssällskapet bedrev tillsammans med gårdsägarna. Med gårdarna i centrum berättar boken historien om hur förläggarverksamheten kunde uppstå och vilka verksamheter som än i dag har sitt ursprung ur denna tid. Kapitel vilka kan relateras till gårdarna ingår vilka målar upp bilden av tiden och miljöerna.