Bli medlem
Styrkan sitter i gemenskapen!
Ett av framgångskoncepten förr i tiden, var att alla var med i ett sammanhang. Styrkan i detta gäller likväl nu som då... omsatt i nutid så hoppas och tror vi att du vill vara en del i Nätverket, stolt över din fastighet och därmed också bli medlem i Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad.


Medlemsavgift
200 kr per person,  Bg 856-9956 alternativt Swish 123 586 88 23. Glöm inte att ange inbetalare, postadress och telefonnummer. Också mailadress om Du är osäker på om vi har den.


Betald medlemsavgift krävs för ha rösträtt på årsmötet.

Hälsningar
Kassören