information 26/11-2023
.
Information den 26/11 2023.
Hej igen!
Julen närmar sig och också vår julfest. Du har väl inte glömt att anmäla dig. 7/12 kl.18 på Hult i Kinnahult. Ännu inte för sent – senast 1/12 till info@forlaggargardar.se .
Som vi nämnde senast har vår förening varit representerad i gruppen som arbetar med frågan om bildandet av en Riksteaterförening i Mark. Vid gruppens andra möte var man redan mogna att bilda ”Riksteatern Mark”. Vid vårt styrelsemöte i förra veckan enades vi om att vår förening skall vara föreningsmedlem i den nybildade teaterföreningen. Detta innebär inte att alla våra medlemmar automatiskt ansluts till Riksteaterföreningen. Vill man vara individuell medlem måste man själv ansluta sig. Årsavgiften är 160 kr, densamma som vår förening betalar.
På frågan om vilken Riksteaterföreställning vi skulle vilja se här i Mark under 2024-25 beslöt vi att föreslå föreställningen ”Kulturbärarna” av Andreas T Olsson.
Vi beslöt också att inköpa fem ex. av den nyutkomna boken ”Från Bomullstråd till Kullager” att ha som presentböcker. Boken handlar om den stora betydelse förläggarverksamheten på Selgered Mellangård i Seglora fick för utvecklingen av industrin i framför allt Göteborg och Västsverige men även globalt.
Vårt Fönster i Rydal som vi döpt till ”Tyg från Då till Nu” är klart. Vi har fått låna material från förläggargården Mölneby i Östra Frölunda och deras verksamhet Tidlösa Tryck samt från fabrikerna Kinnasand och Ludvig Svensson. Fönstret tänds den 17 december och har nummer 17.
Framför oss ligger nu först och främst vårt förmöte på Göteborgs Universitet med deltagare i det estradsamtal om vår världsarvsansökan som vi arrangerar i Rydal den 17/12. Kom till Rydal och lyssna innan ni tittar på vårt fönster. Närmare information om estradsamtalet kommer, håll koll på mailen.
I övrigt kommer våra aktiviteter den närmaste tiden att bestå av förberedelser inför årsmötet som om inget oförutsett inträffar kommer att hållas på Wärenstams i Borås den 26/2. Boka in denna måndagskväll redan nu i era kalendrar.
Vårt nästa styrelsemöte håller viden 22 januari 2024. Det kommer i stort sett att endast handla om att göra allt klart inför årsmötet. 
Slutligen, vilka vill ni se i styrelsen nästa år? Lämna förslag till valberedningen, lennart.rudqvist@gmail.com .
För säkerhets skull redan nu 
God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen
.
Information den 21/10 2023
Hej på er!
Här kommer lite information efter vårt senaste styrelsemöte.
Christer Ahlberger gästade Föreläsningsföreningen i Mark den 12/9 och berättade om vår världsarvsansökan, varför vi vill ansöka och hur långt vi kommit. Kinna teater var välfylld och åhörarna fick en mycket uppskattad föreläsning.
Christer har påbörjat skrivarbetet och parallellt därmed pågår planering och förberedelser för det offentliga panelsamtal om vår ansökan som vi arrangerar den 17/12 kl.14 i Rydal. Till detta samtal har vi bjudit in politiker och tjänstemän från Marks kommun och representanter för näringslivet i Mark. Vidare representanter för Borås kommun och för Borås museum samt från Sjuhärads kommunalförbund och Västragötalandsregionen. Ett förberedande möte med de inbjudna hålls den 6/12 på Göteborgs Universitet.
Som del i den mycket uppskattade utställningen ”Lin on me” på Rydals Museum ingick en föreläsning från Nääs byggvård. Denna, ”Lin i byggnadsvården”, hölls den 19/10. Vår förening var representerad på den mycket informativa föreläsningen som tyvärr lockade alltför få intresserade.
Utöver panelsamtalet den 17/12 återstår av höstens aktiviteter vårt ”Lysande fönster” i Rydal och vår julfest.
Vi har i år fönster Å på bottenvåningen och det tänds samma dag som vårt panelsamtal. Vi kommer i år att presentera ett axplock av tyg från mitten av 1800-talet fram till våra dagar. Fönstret skall vara klart senast 27/11. Vi mottar gärna hjälp med inredandet, hör av dig så snart som möjligt till bgjohansson45@gmail.com eller  akesson.leif.ake@gmail.com om du vill vara med.
Vi planerar en julfest för medlemmarna med respektive. Plats, datum och klockslag samt senaste anmälningstid och vad som i övrigt gäller är inte fastställt ännu, meddelande kommer.
Nästa styrelsemöte hålls den 20/11.
Hälsningar
Styrelsen
Information den 21/10 2023
Hej på er!
Här kommer lite information efter vårt senaste styrelsemöte.
Christer Ahlberger gästade Föreläsningsföreningen i Mark den 12/9 och berättade om vår världsarvsansökan, varför vi vill ansöka och hur långt vi kommit. Kinna teater var välfylld och åhörarna fick en mycket uppskattad föreläsning.
Christer har påbörjat skrivarbetet och parallellt därmed pågår planering och förberedelser för det offentliga panelsamtal om vår ansökan som vi arrangerar den 17/12 kl.14 i Rydal. Till detta samtal har vi bjudit in politiker och tjänstemän från Marks kommun och representanter för näringslivet i Mark. Vidare representanter för Borås kommun och för Borås museum samt från Sjuhärads kommunalförbund och Västragötalandsregionen. Ett förberedande möte med de inbjudna hålls den 6/12 på Göteborgs Universitet.
Som del i den mycket uppskattade utställningen ”Lin on me” på Rydals Museum ingick en föreläsning från Nääs byggvård. Denna, ”Lin i byggnadsvården”, hölls den 19/10. Vår förening var representerad på den mycket informativa föreläsningen som tyvärr lockade alltför få intresserade.
Utöver panelsamtalet den 17/12 återstår av höstens aktiviteter vårt ”Lysande fönster” i Rydal och vår julfest.
Vi har i år fönster Å på bottenvåningen och det tänds samma dag som vårt panelsamtal. Vi kommer i år att presentera ett axplock av tyg från mitten av 1800-talet fram till våra dagar. Fönstret skall vara klart senast 27/11. Vi mottar gärna hjälp med inredandet, hör av dig så snart som möjligt till bgjohansson45@gmail.com eller  akesson.leif.ake@gmail.com om du vill vara med.
Vi planerar en julfest för medlemmarna med respektive. Plats, datum och klockslag samt senaste anmälningstid och vad som i övrigt gäller är inte fastställt ännu, meddelande kommer.
Nästa styrelsemöte hålls den 20/11.
Hälsningar
Styrelsen
Information Hösten 2023
 
Hej alla medlemmar!
Hoppas att ni alla haft en skön sommar och kan gå in i höstens aktiviteter med påfylld kraft trots det kanske inte helt önskade vädret.
Föreningens höstaktiviteter har kommit igång. Vi höll höstens första styrelsemöte 30/8, även denna gång i lusthuset hos Birgitta i Hult.
Vi rapporterade vad som förevarit sedan sist.
Släktföreningen Annika och Torkel i Berg har årsmöte vart 5:te år och i år var det förlagt till Skene Församlingshem, en mycket lämplig plats. Där låg nämligen Skene Deragården som var den gård på vilken Torkel växte upp. Torkel föddes 1789 på Skene Gästgivaregård men redan 1790 flyttade föräldrarna till Deragården.
Torkel var inte själv förläggare men flera släktingar både före och efter honom bedrev betydande förläggarverksamhet. Annika var dotter till den störste förläggaren i Kinna vid sekelskiftet 17-1800. Förläggarverksamheten och vad som kommit ur den ville därför släktföreningen veta mera om. Leif-Åke Åkesson bjöds in och berättade om detta inför ett 40-tal släktmedlemmar den 12/8.                                                                                                                                                                           
Bengt-Göran Johansson och Leif-Åke Åkesson har deltagit i ett projekt som drivs av kommunen och Vuxenskolan, På Stark Mark. Det har varit två möten,15/5 och 26/8.
Projektet handlar om att ta fram en lokal överenskommelse mellan civilsamhället och kommunen, ett nytt arbetssätt. Kommunen skall inte bara arbeta för medborgarna utan med.
Vår världsarvsansökan har vi arbetat vidare med och utformningen av ansökningshandlingen är påbörjad.
Mera om detta berättar Christer Ahlberger hos Marks Föreläsningsförening 12/9 kl. 19.00 på Kinna Teater. Inträde 100 kr.
Vi har haft kontakt med kommunstyrelsens ordförande
Ulf Dahlberg angående vår ansökan och Bengt-Göran och Leif-Åke är inbjudna till kommunstyrelsens arbetsutskott för att berätta om detta den 6/9.
Vad mera kommer framöver.
Först vårt studiebesök på Göteborgs Remfabrik som vi nyligen skickat ut inbjudan till.
Som tidigare meddelats är datum för föreläsningen om ”Lin i byggnadsvården” ändrat till 19/10 kl. 17.00-18.30 i Rydal. Inträde 100 kr.
Vårt ”Lysande Fönster” jobbar vi med under arbetsnamnet ”Tyger från förr”. Vi har fått löfte om material från AB Ludvig Svensson och förfrågan pågår om material från andra företag och privatpersoner som kan tänkas ha något användbart. Tipsa gärna om ni vet var något kan finnas.
I december arrangerar vi på Rydals Museum en paneldebatt med anledning av vår världsarvsansökan med professor Christer Ahlberger som moderator och med deltagande av tjänstemän och politiker från stat, region och Sjuhärads kommuner samt representanter för näringslivet i Sjuhärad. Planerat datum är 17/12, närmare upplysningar kommer.
Nästa styrelsemöte hålls den 11/10.
Hör av er om ni har något ni tycker att vi borde ta upp.
Ha en skön och aktiv höst.
Styrelsen
Information den 21/10 2023
Hej på er!
Här kommer lite information efter vårt senaste styrelsemöte.
Christer Ahlberger gästade Föreläsningsföreningen i Mark den 12/9 och berättade om vår världsarvsansökan, varför vi vill ansöka och hur långt vi kommit. Kinna teater var välfylld och åhörarna fick en mycket uppskattad föreläsning.
Christer har påbörjat skrivarbetet och parallellt därmed pågår planering och förberedelser för det offentliga panelsamtal om vår ansökan som vi arrangerar den 17/12 kl.14 i Rydal. Till detta samtal har vi bjudit in politiker och tjänstemän från Marks kommun och representanter för näringslivet i Mark. Vidare representanter för Borås kommun och för Borås museum samt från Sjuhärads kommunalförbund och Västragötalandsregionen. Ett förberedande möte med de inbjudna hålls den 6/12 på Göteborgs Universitet.
Som del i den mycket uppskattade utställningen ”Lin on me” på Rydals Museum ingick en föreläsning från Nääs byggvård. Denna, ”Lin i byggnadsvården”, hölls den 19/10. Vår förening var representerad på den mycket informativa föreläsningen som tyvärr lockade alltför få intresserade.
Utöver panelsamtalet den 17/12 återstår av höstens aktiviteter vårt ”Lysande fönster” i Rydal och vår julfest.
Vi har i år fönster Å på bottenvåningen och det tänds samma dag som vårt panelsamtal. Vi kommer i år att presentera ett axplock av tyg från mitten av 1800-talet fram till våra dagar. Fönstret skall vara klart senast 27/11. Vi mottar gärna hjälp med inredandet, hör av dig så snart som möjligt till bgjohansson45@gmail.com eller  akesson.leif.ake@gmail.com om du vill vara med.
Vi planerar en julfest för medlemmarna med respektive. Plats, datum och klockslag samt senaste anmälningstid och vad som i övrigt gäller är inte fastställt ännu, meddelande kommer.
Nästa styrelsemöte hålls den 20/11.
Hälsningar
Styrelsen
INFORMATION 20/6 2023
Föreningens styrelse samlades för vårens sista styrelsemöte den 14/6 i Hults vackra lusthus. Huvudpunkterna på dagordningen var avrapportering av genomförda aktiviteter och information om vad som pågår samt vad som planeras under hösten.
Våra senast genomförda och våra pågående aktiviteter.

Studiebesök hos AB Ludvig Svensson. Den 19 april samlades ett 15-tal medlemmar på Ludvig Svenssons fabrik och fick av Anne Ludvigson en genomgång av företagets historia från hemtextilväveri till världsledande företag inom segmentet klimatväv. Vi fick se en mängd prover av mönster och kvaliteter som företaget producerat genom åren. Efter fikapaus avslutades visningen med ett besök i företagets växthus där vi fick se hur klimatväv används för att styra växthusklimatet. Ett mycket lärorikt och intressant studiebesök.
Väverskans dag genomfördes planenligt den 13 maj. Två guidade resor med fullsatt buss gjordes från Kinna genom Häggådalen upp till Fritsla. Leif-Åke Åkesson berättade om de vackra förläggargårdarna vi passerade i Kinna, i dalen och i Fritsla. Ett stopp gjordes på ”Förläggarkyrkogården” på Fritsla kyrkogård. Där guidade Släktforskarföreningens Jan-Åke Stensson bland de pampiga kulturhistoriska gravmonumenten. Bussresorna var gratis och sammanlagt 70 personer åkte med. Till största delen finansierades resorna genom ett kulturbidrag från Marks kommun.
På Ännagårdens övervåning visade föreningen traditionsenligt sina vepor som berättar om utvecklingen från torpens vävstolar över förläggargårdarnas verksamhet till fabriksbyggnation och världsmarknad. Trots det vackra vädret och alla övriga aktiviteter var både utställningen och Släktforskarföreningens kaffeservering på undervåningen välbesökta.
Sammantaget en mycket lyckad Väverskans Dag.
Marks tidiga historia från istid till förläggartid fick vi lära oss den 23 maj. Åke Carlsson, tidigare ekonomichef i Marks kommun gästade oss på Rydals muséum. Efter sin pensionering läste Åke historia på Göteborgs Universitet. Nu gav han oss en exposé över Marks tidiga historia där såväl effekterna av isavsmältningen, invandringen av växter, djur och människor samt religionernas och de tidiga ledargestalternas betydelse belystes.
Vår världsarvsansökan arbetar vi vidare med.Christer Ahlbergerhar haft kontakter med Riksantikvarieämbetet och den 12 juni träffade han, representanter för föreningen (BG och LÅ), Anne Ludvigson som representant för den industri (AB Ludvig Svensson) som har sitt ursprung i förläggarverksamhet och som under samma ägarfamilj nu utvecklat företaget till världsledande inom sitt specialområde. Ett mycket givande möte. Vi har nu samlat på oss fakta och kunskaper samt dokumentation om dalen såväl materiellt som amateriellt och också gått igenom motiveringar till tidigare accepterade världsarv så att vi nu känner oss mogna att börja formulera vår ansökan.
Höstens program gick vi igenom, vårt planerade studiebesök på en modern tapetfabrik sköt vi på framtiden.
Studiebesök på Remfabriken blir höstens första aktivitet, den har redan blivit inbokad och genomförs den 20 september kl.17.00.
Remfabriken är en gammal fabrik där tillverkningen upphörde 1977 men som nu drivs av Föreningen Göteborgs Remfabrik. Fabriken är i princip oförändrad, såväl beträffande byggnader som maskinutrustning, sedan den efter en brand år 1900 återuppbyggdes. Fabriken är sedan 1984 byggnadsminnesförklarad. Det som idag produceras säljs i Museibutiken.
Vill du läsa mer om Remfabriken hittar du information på remfabriken.se
Deltagarantalet är begränsat till 20 personer, först till kvarn… Det går att anmäla sig redan nu till info@forlaggargardar.se  ange att anmälan gäller Remfabriken, namn och tel.nr.
Vi samåker i egna bilar.
Föreläsning om linolja. I anslutning till Rydals museums utställning ”Lin om me” anordnar Internationellt vävcenter tillsammans med oss den 12 oktober en föreläsning om linolja inom byggnadsvården på kvällstid i Rydal. Föreläsare är Ulrika Lindh från Nääs Byggvård. Mer information kommer.
Lysande fönster. Föreningen har tackat ja till medverkan i Lysande fönster i Rydal även i år. Vad skall vi visa i vårt fönster? Har du något bra uppslag? Det förslag som kom fram under mötet var att visa äldre tygprover, ”Tygprover från förr”, från ett eller flera av våra gamla väverier.
Det blir nu sommaruppehåll och föreningen önskar alla medlemmar en skön sommar med mycket energipåfyllning inför höstens aktiviteter.
Nästa möte planeras till den 30 augusti kl. 18.00 hos Birgitta i Hult.
Föreningens styrelse samlades för vårens sista styrelsemöte den 14/6 i Hults vackra lusthus. Huvudpunkterna på dagordningen var avrapportering av genomförda aktiviteter och information om vad som pågår samt vad som planeras under hösten.
Våra senast genomförda och våra pågående aktiviteter.
Studiebesök hos AB Ludvig Svensson. Den 19 april samlades ett 15-tal medlemmar på Ludvig Svenssons fabrik och fick av Anne Ludvigson en genomgång av företagets historia från hemtextilväveri till världsledande företag inom segmentet klimatväv. Vi fick se en mängd prover av mönster och kvaliteter som företaget producerat genom åren. Efter fikapaus avslutades visningen med ett besök i företagets växthus där vi fick se hur klimatväv används för att styra växthusklimatet. Ett mycket lärorikt och intressant studiebesök.
Väverskans dag genomfördes planenligt den 13 maj. Två guidade resor med fullsatt buss gjordes från Kinna genom Häggådalen upp till Fritsla. Leif-Åke Åkesson berättade om de vackra förläggargårdarna vi passerade i Kinna, i dalen och i Fritsla. Ett stopp gjordes på ”Förläggarkyrkogården” på Fritsla kyrkogård. Där guidade Släktforskarföreningens Jan-Åke Stensson bland de pampiga kulturhistoriska gravmonumenten. Bussresorna var gratis och sammanlagt 70 personer åkte med. Till största delen finansierades resorna genom ett kulturbidrag från Marks kommun.
På Ännagårdens övervåning visade föreningen traditionsenligt sina vepor som berättar om utvecklingen från torpens vävstolar över förläggargårdarnas verksamhet till fabriksbyggnation och världsmarknad. Trots det vackra vädret och alla övriga aktiviteter var både utställningen och Släktforskarföreningens kaffeservering på undervåningen välbesökta.
Sammantaget en mycket lyckad Väverskans Dag.
Marks tidiga historia från istid till förläggartid fick vi lära oss den 23 maj. Åke Carlsson, tidigare ekonomichef i Marks kommun gästade oss på Rydals muséum. Efter sin pensionering läste Åke historia på Göteborgs Universitet. Nu gav han oss en exposé över Marks tidiga historia där såväl effekterna av isavsmältningen, invandringen av växter, djur och människor samt religionernas och de tidiga ledargestalternas betydelse belystes.
Vår världsarvsansökan arbetar vi vidare med.Christer Ahlbergerhar haft kontakter med Riksantikvarieämbetet och den 12 juni träffade han, representanter för föreningen (BG och LÅ), Anne Ludvigson som representant för den industri (AB Ludvig Svensson) som har sitt ursprung i förläggarverksamhet och som under samma ägarfamilj nu utvecklat företaget till världsledande inom sitt specialområde. Ett mycket givande möte. Vi har nu samlat på oss fakta och kunskaper samt dokumentation om dalen såväl materiellt som amateriellt och också gått igenom motiveringar till tidigare accepterade världsarv så att vi nu känner oss mogna att börja formulera vår ansökan.
Höstens program gick vi igenom, vårt planerade studiebesök på en modern tapetfabrik sköt vi på framtiden.
Studiebesök på Remfabriken blir höstens första aktivitet, den har redan blivit inbokad och genomförs den 20 september kl.17.00.
Remfabriken är en gammal fabrik där tillverkningen upphörde 1977 men som nu drivs av Föreningen Göteborgs Remfabrik. Fabriken är i princip oförändrad, såväl beträffande byggnader som maskinutrustning, sedan den efter en brand år 1900 återuppbyggdes. Fabriken är sedan 1984 byggnadsminnesförklarad. Det som idag produceras säljs i Museibutiken.
Vill du läsa mer om Remfabriken hittar du information på remfabriken.se
Deltagarantalet är begränsat till 20 personer, först till kvarn… Det går att anmäla sig redan nu till info@forlaggargardar.se  ange att anmälan gäller Remfabriken, namn och tel.nr.
Vi samåker i egna bilar.
Föreläsning om linolja. I anslutning till Rydals museums utställning ”Lin om me” anordnar Internationellt vävcenter tillsammans med oss den 12 oktober en föreläsning om linolja inom byggnadsvården på kvällstid i Rydal. Föreläsare är Ulrika Lindh från Nääs Byggvård. Mer information kommer.
Lysande fönster. Föreningen har tackat ja till medverkan i Lysande fönster i Rydal även i år. Vad skall vi visa i vårt fönster? Har du något bra uppslag? Det förslag som kom fram under mötet var att visa äldre tygprover, ”Tygprover från förr”, från ett eller flera av våra gamla väverier.
Det blir nu sommaruppehåll och föreningen önskar alla medlemmar en skön sommar med mycket energipåfyllning inför höstens aktiviteter.
Nästa möte planeras till den 30 augusti kl. 18.00 hos Birgitta i Hult.
Information 2/5-2023
Sammanfattning av styrelsemöte i Föreningen förläggargårdar i Sjuhärad den 24 april 2023.
 
Mötet inleddes med en tyst minut för vår bortgångne ordförande Per Johan.
Med anledning av Per Johans bortgång har vi måst ändra i styrelsens sammansättning. Den nya styrelsens sammansättning är inlagd här på hemsidan.
Beträffande vår världsarvsansökan arbetar vi med att få med näringslivet, fr.a. industrin, på tåget och ett möte är inplanerat i juni. Vi vill också ha med kommunen och regionen.
Till kommunen har en inbjudan skickats i början av mars men vi har ännu inte fått svar. Påminnelse är på gång. Med Regionen har vi haft informella kontakter och känt positivt gensvar.
Väverskans Dag den 13 maj närmar sig. Planeringen är klar, vi arrangerar två guidade bussresor genom Häggådalen och visar våra vepor på Ännagården. För fullständigt program se www.Mark.se.
I maj, troligen den 23/5, kommer kommunens tidigare ekonomichef Åke Carlsson och föreläser om Marks tidiga historia. Inbjudan kommer när allt är klart.
Vi kommer att vara medarrangör tillsammans med Internationellt Vävcenter för en föreläsning om ”Linolja” på kvällstid i Rydal den 12/10. Föreläsare kommer från Nääs Byggvård.
Vi planerar att även i år delta i ”Lysande fönster” i Rydal.
 
Nytt:
 
Vi har sedan länge planerat att skicka ut regelbundna medlemsbrev utan att ha kommit till skott. Detta är första informationen i ett försök att informera föreningen på ett annat sätt. 
Vi skall före styrelsemötena hos medlemmarna efterlysa frågor att ta upp och efter mötena lägga ut en sammanfattning av mötet och annan aktuell information på hemsidan under rubriken ”Aktuell information”.
Varje gång något läggs ut under denna rubrik aviseras medlemmarna genom ett mail så håll utkik i mailkorgen och gå in och läs på hemsidan.
Nästa möte hålls den 14/6. Lämna gärna förslag till ämnen att ta upp på detta möte.
Hälsningar
Styrelsen
Sammanfattning av styrelsemöte i Föreningen förläggargårdar i Sjuhärad den 24 april 2023.
 
Mötet inleddes med en tyst minut för vår bortgångne ordförande Per Johan.
Med anledning av Per Johans bortgång har vi måst ändra i styrelsens sammansättning. Den nya styrelsens sammansättning är inlagd här på hemsidan.
Beträffande vår världsarvsansökan arbetar vi med att få med näringslivet, fr.a. industrin, på tåget och ett möte är inplanerat i juni. Vi vill också ha med kommunen och regionen. Till kommunen har en inbjudan skickats i början av mars men vi har ännu inte fått svar. Påminnelse är på gång. Med Regionen har vi haft informella kontakter och känt positivt gensvar.
Väverskans Dag den 13 maj närmar sig. Planeringen är klar, vi arrangerar två guidade bussresor genom Häggådalen och visar våra vepor på Ännagården. För fullständigt program se Mark.se.
I maj, troligen den 23/5, kommer kommunens tidigare ekonomichef Åke Carlsson och föreläser om Marks tidiga historia. Inbjudan kommer när allt är klart.
Vi kommer att vara medarrangör tillsammans med Internationellt Vävcenter för en föreläsning om ”Linolja” på kvällstid i Rydal den 12/10. Föreläsare kommer från Nääs Byggvård.
Vi planerar att även i år delta i ”Lysande fönster” i Rydal.
Nytt
Vi har sedan länge planerat att skicka ut regelbundna medlemsbrev utan att ha kommit till skott. Detta är första informationen i ett försök att informera föreningen på ett annat sätt. 
Vi skall före styrelsemötena hos medlemmarna efterlysa frågor att ta upp och efter mötena lägga ut en sammanfattning av mötet och annan aktuell information på hemsidan under rubriken ”Aktuellt information”.
Varje gång något läggs ut under denna rubrik aviseras medlemmarna genom ett mail så håll utkik i mailkorgen och gå in och läs på hemsidan.
Nästa möte hålls den 14/6. Lämna gärna förslag till ämnen att ta upp på detta möte.
Hälsningar
Styrelsen