Årsmötet 2024
Hej alla medlemmar.
Här kommer en rapport från årsmötet 2024.
Årsmötet hölls denna gång på Wärenstams i Borås.
Mötet inleddes med att Bengt-Göran Johansson visade olle Brandqvists utställning och berättade om konstnären och hans verk.
Efter visningen serverades kaffe/te, en god smörgås och en liten delikat semla varefter årsmötesförhandlingarna vidtog.
Föreningens ordförande Ove Olsson hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Av föreningens hittills 22 betalande medlammar hade 18 infunnit sig.
Förhandlingarna hölls under Lennart Rudqvists ordförandeskap. Den uppgjorda dagordningen godkändes och årsmötesdokuemneten gicks igenom utan några oklarheter. På revisorns rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag.
Ordförande: Ove Olsson (omval)
Ordinarie ledamöter på två år: Frida Oskarsson, Ann Rydström och Mats Larsson (samtliga nyval).
Suppleanter på ett år: Christina Nyhage, Staffan Johansson och Leif-Åke Åkesson (samtliga nyval).
Kvarstående ledamöter: Birgitta Eliasson, Iréne Johansson och Bengt-Göran Johansson (samtliga 1 år kvar).
Sedwn årsmötet avslutats höll styrelsen ett konstituerandemöte. Då fördelningen av styrelseposterna inte helt kunde sluföras bestämdes att den slutgiltiga fördelningen faställs på nästkopmmande styrelsemöte den 18/3.
Välkomna till ett nytt verksamhetsår.
/ StyrelsenHej alla medlemmar.
Här kommer en rapport från årsmötet 2024.
Årsmötet hölls en 26/2, denna gång på Wärenstams i Borås.
Mötet inleddes med att Bengt-Göran Johansson visade Olle Brandqvists utställning och berättade om konstnären och hans verk.
Efter visningen serverades kaafe/te, en god smörgås och en liten delikat semla varefter årsmötesförhandlingarna vidtog.
Fötreningens ordförande Ove Olsson hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Av förreningens hittills 22 betalande medlemmar hade 18 infunnit sig.
Förhandlingarna hölls under Lennart Rudqvists ordförandeskap. Den uppgjorda dagordningen godkändes och årsmötesdokumenten gicks igenom utan några oklarheter. På revisorns rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag:

Ordförande: Ove Olsson (omval)

Ordinarie ledamöter på två år: Frida Oskarsson, Ann Rydström och Mats Larsson (samtliga nyval).

Suppleanter på ett år: Christina Nyhage, Staffan Johansson och Leif-Åke Åkesson (samtliga nyval).

Kvarstående ledamöter: Birgitta Eliasson, Iréne Johansson och
Årsmöte 23/2-2023

Tid: Den 23/2 2023      Kl: 18.00

Plats: Ännagården (vid gamla hotellet i Kinna).

 

Anmälan senast 20/2 till info@forlaggargardar.se om förtäring önskas (ange ev. allergi). Annars är anmälan ej nödvändig.

 

Årsmötesdokumenten finns tillgängliga på vår hemsida www.forlaggargardar.se senast 9/2.

 

Vid årsmötet tillhandahålls endast ett fåtal ex. av årsmöteshandlingarna i pappersform - ladda ned från hemsidan vid behov.

 

För rösträtt på Årsmötet krävs betald medlemsavgift, 200 kr per person. Bg 856-9956 eller Swish 123 586 88 23. Glöm inte att ange namn och helst också mailadress och telefonnummer.

 

Hjärtligt Välkommna!!!!

 

Styrelsen i Förläggargårdsföreningen

gm Ordförande Per Johan Sigman

Årsmöte 17:e Februari 2022

God fortsättning alla medlemmar!

Så var det nytt år igen. Dags att summera det gamla och lägga det till handlingarna och att samtidigt planera för det nya. Detta gör vi tillsammans på Årsmötet som hålls torsdagen den 17/2 kl. 18.30. Om inte coronan ställer till det planerar vi att hålla årsmötet i Kinnaborgssalen i Kommunhuset i Kinna. Samtidigt planerar vi att i Kinnaborgssalen hänga vår Utställning om förläggargårdar under dagarna tre, torsdag – fredag kl. 14 – 18 och lördag 12 – 16. Traditionsenligt serverar vi smörgåstårta vid årsmötet och vill du ta del av denna måste du anmäla dig. För enbart deltagande i årsmötet krävs ingen anmälan. I samband med mötet kommer våra filminspelningar från teateruppförandena vid vårt 10-årsjubileum att visas. Kallelse till årsmötet skickas ut senast tre veckor före mötet. I kallelsen framgår hur man anmäler sig och var årsmöteshandlingarna finns tillgängliga.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 25/1.

Vilka vill du se som funktionärer i Föreningen förläggargårdar i Sjuhärad under 2022? Vill du själv vara med? Anmäl förslag till valberedningens sammankallande Ove Olsson Mail: ovetolsson57@gmail.com.

För in datum och klockslag i kalendern redan nu och Obs! att om du vill ha rösträtt på årsmötet måste du ha betalt årsavgiften för 2022. Betala genast så att du inte glömmer det, 200 kr per person till Bg 856 - 9956 eller Swish 123 586 88 23. Glöm inte att ange namn och mailadress och gärna postadress och telefonnummer om det får plats.

Går det inte att, p.g.a. coronarestriktioner, hålla mötet fysiskt görs det digitalt. Instruktioner för detta kommer i så fall separat eller i kallelsen.

 

Välkomna till ett nytt aktivt år i Föreningen förläggargårdar i Sjuhärad

Styrelsen

Årsmöte 30/3 2021
Årsmöte 2017 på Ramnaparken
Välbesökt årsmöte med kyrkbesök!
 
Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad genomförde årets första nätverksaktivitet den 28 Februari. Denna gång kom drygt 25 personer från Svenljunga, Tranemo och Mark. Borås Museum, Ramnaparken och Fällhult (gammal förläggargård) var föremål för aktiviteterna.
Som bonus på den guidade visningen besöktes även kyrkan, den äldsta av sitt slag i Sverige.
Efter någon timmes berikande kulturaktiviteter vidtog en god kvällsfika inne på Ramslätt (tidigare gästgivargård).
Kanske var det den härliga miljön kombinerat med öppenhet och aktiva medlemmar som bidrog till givande idé-diskussioner.
Många förslag framkom om framtida verksamhet och satsningar.
Projektidéer, studiebesök, resor och en vision om kulturellt världsarv var något av det som kom fram.
Kvällen avslutades med väl genomförda årsmötesförhandlingar där Thomas Andreen,Kronäng omvaldes till ordf och Carolina Solberg, Salgutsred till ny ledamot. Mötet framförde ett stort tack till Bosse Scharping, avgående ledamot för goda insatser i styrelsen.
Särskilt tack riktades också till Tore G Wärenstams stiftelse, för stöd vid genomförandet av aktiviteter under året som gått.
 
Under kvällen framkom med all tydlighet att Föreningen Förläggargårdar är välmående och aktiv, samt har förhoppningar om fortsatt utveckling som en viktig del som bärare och spridare av det textila kulturarvet. 
Man kan också se en offensiv och vilja i att vara med och utveckla vår bygd som viktigt besöksmål.
-Viktigt och naturligt, då ju gårdarna finns i hela Boråsregionen och Sjuhärad, påpekade Bengt Göran Johansson.
 
Förläggargårdarna i Sjuhärad öppnas upp särskilt på självaste nationaldagen - den 6 Juni. Det är datumet för Förläggargårdsdagen 2017. 
Då välkomnas allmänheten, lite extra.
 
Sedan kan man ju boka egna besök på andra tider , med guide, visningar osv, för vi strävar hela tiden efter ett riktigt gott värdskap, avslutade Thomas Andreen.

Årsmöte 2016 på Viskadalens Folkhögskola
Årsmöte 2015 på Glasets Hus i Limmared
Markbor " invaderade" Glasets hus vid förläggarårsmötet !
 
I Torsdags visade vintervädret sig från sin allra värsta sida - med svårast tänkbara väglag.
Detta till trots så fylldes hela glasets hus i Limmared med besökare och glasverandan med deltagare vid
föreningen förläggargårdar i Sjuhärads årsmöte. 
En aktiv kväll vidtog med god mat, berättelser,guidening och ett väl genomfört årsmöte.
Birgitta Götesson ( värdinna för kvällen) och hennes aktiva kindsvänner lovordades av föreningens styrelse.
De som besökte Glasets hus för första gången var mycket imponerade.
- Fantastiskt  fint , sa Baltzar och Birgitta von Braun som åkt hela vägen från Haby gård för denna kväll.
 
Föreningens årsmöte avlöpte väl 
och man kunde glädjas åt ett fantastiskt 2014 och se framåt mot ett nytt aktivt år , med samma styrelse , som omvaldes i sin helhet 
och leds även fortsättningsvis av Thomas Andreen, Kronängs Gård.
- Vårt särkilda projekt för att "märkas och synas" skall ge oss chansen att få nya skyltar , kartor och info-material, sa Thomas och nämnde om att 
stödet från Sparbankstiftelsen  i sjuhärad är värdefullt.
Det är även det stöd man får från kommuner och Thomas framhöll särklit det offentliga kulturuppdraget i Mark, med förhoppning att kunna finna liknade lösningar med övriga kommuner.
- Då inte minst här i Kind som har fantastiska kulturvärden, fastslog Thomas.
 
Efter en god kopp kaffe m sötsaker, begav sig samtliga hem i den snöyra som rådde denna bistra Torsdagsnatt ,
men värmda av en fin upplevelse och god gemenskap.


Årsmöte 2014 på Kasthall
Årsmötet inleddes med en rundvandrig i fabriken där de olika maskinerna  förevisades. Vi fick en god inblick i tillverkningsprocesserna och i enskilda arbetsmoment.

SniljemaskinSnuttermaskin


Spolmaskin


 
Från maskinvävda mattor i serietillverkning...

till helt unika...

handtuftade produkter
Årsmöte 2013 på Linneväveriet i HorredI vävsalenPixelvävning, varpen blå, gul och röd, inslaget vittDen färdiga väven
Samling i Caféterian


Långbord -  28 deltagare
 
Årsmöte 2012 på Rydals Muséum
Årsmötet började med en visning av muséet
Spinnsalen


En duktig väverska vävde 12 meter om dagen
Förhandlingarna hölls på Designcentrum på Rydals MuséumMarkspelet